REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

la concursul de recrutare organizat în data de 21.05.2024, ora 0900 proba scrisă, pentru ocuparea a 1 post, funcție vacantă de execuție de: Inspector de specialitate grad I cu atribuții și organizare competiții la Compartiment Sport și Organizare Competiții din cadrul
Clubului Sportiv Municipal Mediaș.

        Având în vedere prevederile art.37 alin.(1) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. Crt Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 1112 ADMIS –
2 1209 ADMIS –

Conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până în data de 15.05.2024 ora 14:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Coman Edith Eniko, Inspector de Specialitate grad IA din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș, Piața Corneliu Coposu, Nr. 3.
Conform art.28 alin. a) din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere l

Fișier atașate:

Lasă un răspuns

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.