Clubul Sportiv Municipal Mediaș a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Mediaș 95/17/03/2017, activitatea sa fiind finanțată din alocații de la bugetul local, dar și alte surse de finanțare: venituri proprii și sponsorizări. Clubul este organizat în mai multe secții, dedicate următoarelor discipline sportive: baschet, tenis de masă, atletism, fotbal, handbal și tenis. CSMM este organizat sub forma unei instituții publice, care funcționează în temeiul Legii 69/2000 a educației fizice și sportului și a Legii 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțată din venituri proprii, credite bugetare acordate de la bugetul local al Municipiului Mediaș, în condițiile legii și alte surse, în condițiile legii, precum donații, sponsorizări, venituri obținute din reclamă și publicitate, etc.

Acest club sportiv a fost înființat cu scopul de a promova diferite discipline sportive, prin practicarea acestora de către membrii clubului și prin participarea la activități și competiții sportive specifice. De asemenea, prin activitățile clubului, se urmărește dezvoltarea sportului de performanță la nivelul municipiului Mediaș, prin selecția continuă a tinerilor talentați, pregătirea acestora și participarea la competiții interne și internaționale, precum și prin organizarea de competiții și evenimente sportive.

Printre obiectivele principale ale Clubului Sportiv Școlar Municipal Mediaș se numără atragerea unui număr cât mai mare de tineri, care își doresc să practice sport de performanță. Așadar, urmărim inițierea și organizarea unor programe, acțiuni și competiții sportive la nivelul municipiului Mediaș, promovarea mișcării sportive în rândul persoanelor din toate categoriile de vârstă, precum și un proces de selecție a tinerelor talente, realizat în parteneriat cu instituțiile de învățământ din Mediaș.

Încă de la înființarea sa, CSMM și-a propus să le ofere membrilor săi posibilitatea practicării mai multor discipline sportive. În prezent clubul este format din secții sportive dedicate următoarelor discipline sportive: baschet, tenis de masă și fotbal (o grupă de jucători U13 și 2 grupe de jucători U9). De asemenea, există și alte secții sportive afiliate clubului, dedicate următoarelor discipline: atletism, handbal, tenis și automobilism sportiv.

Tototdată, pe lângă promovarea disciplinelor sportive afiliate clubului, a spiritului de fair-play și a conduitei etice în rândul tuturor sportivilor, ne dorim ca prin intermediul acțiunilor, evenimentelor și competițiilor organizate de CSMM să promovăm voluntariatul. Astfel, promovăm sprijinirea și însușirea activităților de voluntariat, fie ca gazde ale unor evenimente sportive, fie ca beneficiari ai activității de voluntariat, la nivel național și internațional, în conformitate cu condițiile Legii nr. 78/2014. În acest scop, ne propunem realizarea unor parteneriate cu organizații naționale și internaționale.

În măsura posibilităților, ne vom strădui să le oferim membrilor clubului burse, premii și prime, în funcție de rezultatele obținute, precum și posibilitatea de a participa la cursuri de specialitate și cantonamente, atât în țară, cât și în străinătate.

ECHIPA DE MANAGEMENT

Logo CSM Mediaș

Rodica Văcar

Director

Logo CSM Mediaș

Albu Sofia Nicoleta

Inspector de specialitate

Logo CSM Mediaș

Coman Edith Eniko

Inspector de specialitate

Logo CSM Mediaș

Ovidiu Lazar

Referent sportiv